CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN MINH G.R.O.U.P

Phương thức thanh toán

Khách hàng thuê thiết bị hoặc tổ chức sự keiejn phải tạm ứng trước 50% chi phí, sau khi kết thúc chương trình, khách hàng sẽ thanh toán nốt phần còn lại

Chính sách vận chuyển giao nhận

Khách hàng lấy thiết bị tại kho thì đặt cọc chi phí bằng giá trị của thiết bị kèm căn cước công dân. sau khi trả lại thiết bị tại kho, khách hàng sẽ được trả lại khoản đặt cọc và căn cước công dân.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Minh GROUP luôn cố gắng để những thông tin và dữ liệu được đăng trên trang Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Minh GROUP là hữu ích và chính xác nhất.